image description

جزئیات خبر

گزارش دی ماه ذوب

گزارش دی ماه ذوب

گزارش_ماهانه_دی

ذوب

مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 937 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته  825 میلیارد تومان بوده با افزایش 7 درصدی مواجه شده است.

مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 195869 تن از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته  202838 تن بوده با کاهش 3 درصدی روبرو شده است.

مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته  25 درصد افزایش داشته  است.

فائزه شاهوردی
واحد سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description