image description

جزئیات خبر

گزارش اردیبهشت 99 های وب

گزارش اردیبهشت 99 های وب

گزارش_ماهانه_اردیبهشت

های_وب

های وب گزارش اردیبهشت 99 خود را منتشر کرده است که در این ماه 116 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است .

 رشد 12 % نسبت به فروردین 99

 رشد 276 % نسبت به اردیبهشت 98

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description