image description

جزئیات خبر

گزارش اردیبهشت 99 کسرام

گزارش اردیبهشت 99 کسرام

گزارش_ماهانه_اردیبهشت

کسرام

کسرام گزارش اردیبهشت 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 1 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند 98 با کاهش 64 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 244 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به اسفند 98 با کاهش 62% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 22% نسبت به اسفند 98  افزایش داشته است.

 با توجه به اینکه مقادیر گزارش فروردین 99 منتشر نشد با اسفند 98 مقایسه شده است 
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description