image description

جزئیات خبر

گزارش خرداد 99 بکهنوج

گزارش خرداد 99 بکهنوج

گزارش_ماهانه_خرداد

بکهنوج

بکهنوج گزارش خرداد 99 خود را منتشر کرد :

مبلغ فروش دراین ماه 41 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اردیبهشت 99 با افزایش 106 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 589109 مگاوات از انواع محصولات بوده که نسبت به اردیبهشت 99 با رشد 8 درصدی روبروشده است.

 مقدار تولید نیز نسبت به اردیبهشت 99 8 درصد رشد داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description