image description

جزئیات خبر

گزارش خرداد 99 مداران

گزارش خرداد 99 مداران

گزارش_ماهانه_خرداد

مداران

مداران گزارش خرداد 99 خود را منتشر کرده است که در این ماه 10 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است .

 کاهش 33 % نسبت به اردیبهشت 99

 کاهش 12 % نسبت به خرداد 98

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description