image description

جزئیات خبر

گزارش خرداد 99 پکرمان

گزارش خرداد 99 پکرمان

گزارش_ماهانه_خرداد

پکرمان

پکرمان گزارش خرداد 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 210 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اردیبهشت 99 با افزایش 4 % مواجه شده است.


مقدار فروش در این ماه برابر با 8887268 کیلوگرم از انواع محصولات بوده که نسبت به اردیبهشت 99 با افزایش 6% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 2 % نسبت به اردیبهشت 99  افزایش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description