image description

جزئیات خبر

گزارش خرداد 99 ولساپا

گزارش خرداد 99 ولساپا

گزارش_ماهانه_خرداد

ولساپا

ولساپا گزارش خرداد 99 خود را منتشر کرده است که در این ماه 36 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است .

 کاهش 10 % نسبت به اردیبهشت 99

 کاهش 54 % نسبت به خرداد 98


فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description