image description

جزئیات خبر

گزارش تیر 99 قشهد

گزارش تیر 99 قشهد

گزارش_ماهانه_تیر

قشهد

قشهد گزارش تیر 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 3 میلیارد تومان بوده است که نسبت به خرداد 99 با کاهش 37 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 1378 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به خرداد 99 با کاهش 41% روبرو شده است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description