image description

جزئیات خبر

نگاهی به بازدهی ماهانه گروه نفتی

نگاهی به بازدهی ماهانه گروه نفتی

نگاهی به بازدهی 1 ماهه نمادهای گروه نفتی
همانطورکه در شکل بالا مشاهده می شود ، از بین 10 نماد گروه نفتی ، نماد شتران با بازدهی 83 درصد در صدر این 10 نماد می باشد ، خبر افزایش سرمایه از محل سود انباشته از اخبار داغ برای این نماد گروه نفتی است ، شتران رشد فوق العاده ای در طی این یکماهه داشته و با بازدهی 868 درصد در یکسال توانسته رشد چشم گیری را ثبت نماید.

پس از شتران ، شپنا نماد برتر و بازدهی 61 درصد را ازآن خود در یکماه اخیر ثبت کرده است ،  ، 978 درصد بازدهی یکساله و 405 درصد بازدهی 3 ماهه برای شپنا ثبت شده که از برترین نمادهای گروه نفتی بشمار می رود.

دربین این 10 نماد گروه نفتی ، کمترین بازدهی به شاوان تعلق می گیرد با بازدهی 12.40 % منفی و سپس شرانل و شراز .
 
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش
 

با ما در تماس باشید

image description