image description

جزئیات خبر

گزارش شهریور 99 کرازی

گزارش شهریور 99 کرازی

گزارش_ماهانه_شهریور

کرازی

کرازی گزارش شهریور 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 52 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد 99 با افزایش 42 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 8557 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به مرداد 99 با افزایش 28% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 11 % نسبت به مرداد 99  افزایش داشته است.
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description