image description

جزئیات خبر

گزارش مرداد 99 بالبر

گزارش مرداد 99 بالبر

گزارش_ماهانه_مرداد

بالبر

بالبر گزارش مرداد 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 13 میلیارد تومان بوده است که نسبت به تیر 99 با افزایش 14 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 222 کیلومتر از انواع محصولات بوده که نسبت به تیر 99  با افزایش 56% روبرو شده است.

مقدار تولید نیز 14 % نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است.
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description