image description

جزئیات خبر

گزارش شهریور 99 پکرمان

گزارش شهریور 99 پکرمان

گزارش_ماهانه_شهریور

پکرمان

پکرمان گزارش شهریور 99 خود را منتشر کرد 

 مبلغ فروش دراین ماه 354 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد 99 با افزایش 77 % مواجه شده است


 مقدار فروش در این ماه برابر با 8476072 کیلوگرم از انواع محصولات بوده که نسبت به مرداد 99 با افزایش 54% روبرو شده است

 مقدار تولید نیز 9 % نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description