image description

جزئیات خبر

گزارش شهریور 99 بهپاک

گزارش شهریور 99 بهپاک

گزارش_ماهانه_شهریور

بهپاک

بهپاک گزارش شهریور 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 38 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد 99 با افزایش 34 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 32302 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به مرداد 99 با افزایش 245% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز  نسبت به ماه گذشته  38 درصد رشد داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description