image description

جزئیات خبر

گزارش شهریور 99 شپنا

گزارش شهریور 99 شپنا

گزارش_ماهانه_شهریور

شپنا

شپنا گزارش شهریور 99 خود را منتشر کرد :


 مقدار فروش در این ماه برابر با 1714126 مترمکعب از انواع محصولات بوده که نسبت به مرداد 99 با افزایش 4 % مواجه شده است.

 مقدار تولید نیز 3% نسبت به مرداد 99  رشد داشته است.
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description