image description

جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال اوان

تحلیل تکنیکال اوان

 تحلیل تکنیکال مبين وان كيش (اوان) / تایم روزانه 21 مهر99

 همانطورکه در چارت روزانه اوان مشاهده می نمایید ، سهم پس از ریزش قیمت تا محدوه 4190 تومان از روز گذشته استارت جدیدی را شروع کرده و پس از ریزش های مکرر از روز گذشته با حجم تقاضای خوبی روبروشده است که همراه با ورود پول هوشمند و کدبه کد حقوقی به حقیقی بوده است.

اما اگر به مقاومتهایی که درمسیر این سهم قرار دارد نگاهی بیندازیم به ترتیب مقاومتهای 5422 و 6000 تومان می باشند که پس از گذر از این مقاومتها می تواند به اهداف 7800 و سقف قیمتی قبلی خود 10463 تومان دست یابد.

حدضرر قیمت 4000 تومان است

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description