image description

جزئیات خبر

گزارش شهریور99 های وب

گزارش شهریور99 های وب

گزارش_ماهانه_شهریور

های_وب

های وب گزارش شهریور 99 خود را منتشر کرده است که در این ماه 172 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است .

 افزایش 13 % نسبت به مرداد 99

 رشد 220 % نسبت به شهریور 98

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description