image description

جزئیات خبر

گزارش شهریورماه 99 کسرام

گزارش شهریورماه 99 کسرام

گزارش_ماهانه_شهریور

کسرام

کسرام گزارش شهریور 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 6 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد 99 با رشد 72% مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 1085 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به مرداد 99 با افزایش 95% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 18% نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است.
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description