image description

جزئیات خبر

گزارش شهریور 99 ستران

گزارش شهریور 99 ستران

گزارش_ماهانه_شهریور

ستران

ستران گزارش شهریور 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 63 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد 99 با کاهش 9 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 261683 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به مرداد 99 با کاهش 11% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 16 % نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description