image description

جزئیات خبر

گزارش شهریور 99 شپلی

گزارش شهریور 99 شپلی

گزارش_ماهانه_شهریور

شپلی

شپلی گزارش شهریور 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 100 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد 99 با رشد 42 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 5090 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به مرداد 99 با افزایش 41% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 23 % نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است.
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description