image description

جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا)

تحلیل تکنیکال گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا)

 تحلیل تکنیکال گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) / تایم روزانه 2  آذر 99

 شروع روند صعودی رمپنا درقیمت 1425 تومان همچنان با تقاضای خوبی روبروست و امروز نیز با ورود 27 میلیارد تومان پول و میانگین خرید 27 میلیونی توسط حقیقی در ادامه روند خود استوار است.

 همانطورکه در چارت روزانه مشاهده می کنید درکانال نزولی قرار دارد و برای عبور از این کانال به گذر از مقاومتهای 2167 / 2370 / 2627 تومان می تواند با شکست کانال نزولی و درنظر گرفتن شرایط بازار همراه با تقاضا می توان تارگت 3 هزار و 3700 تومان را برای رمپنا متصور بود.

 حدضرر قیمت 1500 تومان می باشد.
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description