image description

جزئیات خبر

گزارش آذر 99 کسرام

گزارش آذر 99 کسرامگزارش_ماهانه_آذر

کسرام

کسرام گزارش آذر 99 خود را منتشر کرد :


 رشد 44 درصدی مبلغ فروش نسبت به آبان99

 رشد 7 درصدی مقدارفروش نسبت به آبان99

 افزایش 19 درصدی تولید نسبت به آبان 99 

  محصولات : انواع روشويي 17% از تولید / انواع توالت 39% از تولید / انواع پايه  11% از تولید/ ساير محصولات 33% از تولید

نرخ فروش : رشد 39 % نرخ فروش انواع روشویی / افزایش 31 % نرخ فروش انواع توالت / افزایش 21 % نرخ فروش انواع پايه و رشد 66 % نرخ فروش انواع محصولات دراین ماه

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description