image description

جزئیات خبر

نگاهی به بازدهی ماهانه برخی از نمادهای گروه بانکی

نگاهی به بازدهی ماهانه برخی از نمادهای گروه بانکی 

برخی از نمادهای گروه بانکی :

 

وملل بازدهی ماهانه 5.71%  ، رتبه نقدشوندگی  293

ونوین بازدهی ماهانه  19.46- %   ،  رتبه نقدشوندگی   12

وپست بازدهی ماهانه  1.68%   ، رتبه نقدشوندگی   66

وبملت   بازدهی ماهانه  16.45- %    ، رتبه نقدشوندگی  501

وگردش بازدهی ماهانه  18.33 %   ،  رتبه نقدشوندگی   392

وبصادر بازدهی ماهانه  19.50- %  ،  رتبه نقدشوندگی   500

وتجارت بازدهی ماهانه  23.04- %  ، رتبه نقدشوندگی  499

وخاور بازدهی ماهانه  7.10- %   ،  رتبه نقدشوندگی   142

وپاسار بازدهی ماهانه  0.94- %    ، رتبه نقدشوندگی   41

وآیند بازدهی ماهانه 12.29- %     ،  رتبه نقدشوندگی  581

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description