image description

جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال گوهران

تحلیل تکنیکال گوهران
 سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (گوهران)-تایم روزانه 27بهمن99

 سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد را از دید چارت لگاریتمی-روزانه بررسی کردیم ، سهم رشد خوبی را از قیمت 617 تومان آغاز کرد و امروز به 754 تومان با تشکیل صف خرید 33 میلیونی و 115 میلیون میانگین هرحقیقی به پایان رسید.

 در معاملات روز آینده مقاومت محدوده قیمتی 775 تومانی درمسیر این سهم سرمایه گذاری قرار دارد که درصورت عبور پرقدرت می تواند به مقاومت 872 تومانی دست یابد.

 تارگتهای قیمتی 1000 و 1200 باتوجه به شکست مقاومتهای قیمتی ذکرشده می تواند برای گوهران محقق شود.

 حدضرر قیمتی 600 تومان برای گوهران درنظر گرفته شده است.
 
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description