image description

جزئیات خبر

نگاهی به بازدهی یکساله نمادهای گروه کاشی و سرامیک

نگاهی به بازدهی یکساله نمادهای گروه کاشی و سرامیک 


بازدهی گروه کاشی و سرامیک را از 26 اسفند 98  تا 26 اسفند 99 مشاهده می نمایید :


کمرجان بیشترین بازدهی را دراین بخش دربین این گروه دارد که با بازدهی 322% در جایگاه نخست می باشد ، رتبه نقدشوندگی کمرجان 362


جایگاه دوم و سوم از آن کهرام و کترام می باشد با درصد بازدهی سالانه به ترتیب 301% و 261% و رتبه نقدشوندگی کهرام 567 و کترام 354


و سایر نمادهای گروه کاشی و سرامیک به شرح زیر می باشند :


کساوه 238% بازدهی و رتبه نقدشوندگی 413


کپارس 175% بازدهی و رتبه نقدشوندگی  427


کصدف 138% و رتبه نقدشوندگی  557


کلوند 117% و رتبه نقدشوندگی  132

 

کسعدی 62% و رتبه نقدشوندگی 388

 

کحافظ 22- % و رتبه نقدشوندگی 121

 

 

فائزه شاهوردی

کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description