image description

جزئیات خبر

نگاهی به بازدهی یکساله نمادهای گروه فلزی ( تولید آهن و فولاد پایه )

نگاهی به بازدهی یکساله نمادهای گروه فلزی ( تولید آهن و فولاد پایه )
بازدهی گروه فلزات ( طبقه تولید آهن و فولاد پایه ) را از ابتدای سال 99 ( 5 فروردین 99 ) تا 13 اسفند 99 مشاهده می نمایید :

میدکو بیشترین بازدهی را دراین بخش دربین این گروه دارد که با بازدهی 506 % در جایگاه نخست می باشد ، رتبه نقدشوندگی میدکو 148 

جایگاه دوم و سوم از آن فنورد و کاوه می باشد با درصد بازدهی سالانه به ترتیب 303 % و 206 % و رتبه نقدشونگدی فنورد 504 و کاوه 72 


و سایر نمادهای گروه فلزی به شرح زیر می باشند :

فسدید 180 % بازدهی و رتبه نقدشوندگی 609 

فولاد  158 % بازدهی و رتبه نقدشوندگی  40

فولای  133 % و رتبه نقدشوندگی  402

وتوکا  105 % و رتبه نقدشوندگی 357

فپنتا 89 % و رتبه نقدشوندگی  598

فروی  89 % و رتبه نقدشوندگی  44

کویر  116 % و رتبه نقدشوندگی  283

ذوب  42 % و رتبه نقدشوندگی  61

فلوله  6 % و رتبه نقدشوندگی   210

فسازان 57 % و رتبه نقد شوندگی  66

ارفع  127 % و رتبه نقدشوندگی  110

فائزه شاهوردی

کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description