image description

جزئیات خبر

نگاهی به بازدهی یکساله نمادهای گروه محصولات فلزی

نگاهی به بازدهی یکساله نمادهای گروه محصولات فلزی


 

بازدهی گروه محصولات فلزی را از 20 اسفند 98  تا 20 اسفند 99 مشاهده می نمایید :


فاما بیشترین بازدهی را دراین بخش دربین این گروه دارد که با بازدهی 129 % در جایگاه نخست می باشد ، رتبه نقدشوندگی فاما 228


جایگاه دوم و سوم از آن فلامی و چدن می باشد با درصد بازدهی سالانه به ترتیب 94 % و 93% و رتبه نقدشوندگی فلامی 534 و چدن 179


و سایر نمادهای گروه محصولات فلزی  به شرح زیر می باشند :


فنرژی  55 % بازدهی و رتبه نقدشوندگی 533


فجام 37 % بازدهی و رتبه نقدشوندگی  494


فاذر 28 % و رتبه نقدشوندگی  568


فاراک  28- % و رتبه نقدشوندگی  38

 

فبیرا 31- % و رتبه نقدشوندگی  433

فائزه شاهوردی

کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description