image description

جزئیات خبر

نگاهی به بازدهی یکساله نمادهای گروه انبوه سازی

نگاهی به بازدهی یکساله نمادهای گروه انبوه سازی 


بازدهی گروه انبوه سازی را از 25 اسفند 98  تا 25 اسفند 99 مشاهده می نمایید :


وآذر بیشترین بازدهی را دراین بخش دربین این گروه دارد که با بازدهی 172 % در جایگاه نخست می باشد ، رتبه نقدشوندگی وآذر 407


جایگاه دوم و سوم از آن وتوس و کیسون می باشد با درصد بازدهی سالانه به ترتیب 153% و 149% و رتبه نقدشوندگی وتوس 350 و کیسون 478


و سایر نمادهای گروه انبوه سازی به شرح زیر می باشند :


وساخت 121% بازدهی و رتبه نقدشوندگی 115


ثنوسا 114 % بازدهی و رتبه نقدشوندگی  435


ثعمرا 100% و رتبه نقدشوندگی  103


کرمان 60 % و رتبه نقدشوندگی  336

 

ثاژن  59 % و رتبه نقدشوندگی 408

 

ثفارس  49 % و رتبه نقدشوندگی 525

 

ثمسکن 39% و رتبه نقدشوندگی  55

 

ثامان 47 % و رتبه نقدشوندگی  218

 

ثپردیس 27- % و رتبه نقدشوندگی  116

 

ثاخت 13- % و رتبه نقدشوندگی  171

فائزه شاهوردی

کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description