image description

جزئیات خبر

نگاهی به بازدهی یکساله نمادهای گروه دارویی

نگاهی به بازدهی یکساله نمادهای گروه دارویی 

بازدهی گروه دارویی را از 25 اسفند 98  تا 25 اسفند 99 مشاهده می نمایید :


برکت بیشترین بازدهی را دراین بخش دربین این گروه دارد که با بازدهی 292% در جایگاه نخست می باشد ، رتبه نقدشوندگی برکت  44


جایگاه دوم و سوم از آن شفا و ریشمک می باشد با درصد بازدهی سالانه به ترتیب 94% و 89% و رتبه نقدشوندگی شفا  232 و ریشمک  123


و سایر نمادهای گروه دارویی به شرح زیر می باشند :


دلقما 84% بازدهی و رتبه نقدشوندگی 449


دکپسول  52% بازدهی و رتبه نقدشوندگی  328


دفارا 33% و رتبه نقدشوندگی  249


دارو 42% و رتبه نقدشوندگی  371

 

دعبید 32 % و رتبه نقدشوندگی 363

 

دقاضی 10% و رتبه نقدشوندگی 583

 

دسانکو 48% و رتبه نقدشوندگی  129

 

دشیمی 44% و رتبه نقدشوندگی  298

 

کاسپین 13 % و رتبه نقدشوندگی  341

 

داوه 31- % و رتبه نقدشوندگی  57

 

درهآور 19 % و رتبه نقدشوندگی  153

 

دسینا 6 % و رتبه نقدشوندگی  279

 

هجرت 43 % و رتبه نقدشوندگی  310

فائزه شاهوردی

کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description