image description

جزئیات خبر

نگاهی به بازدهی گروه شیمیایی از ابتدای سال 1400 تاکنون

نگاهی به بازدهی گروه شیمیایی از ابتدای سال 1400 تاکنونبازدهی گروه شیمیایی را از ابتدای  فروردین 1400 تاکنون مشاهده می نمایید :


شاراک بیشترین بازدهی را دراین بخش دربین این گروه دارد که با بازدهی 3.26% در جایگاه نخست می باشد ، رتبه نقدشوندگی شاراک 98


و سایر نمادهای گروه شیمیایی به شرح زیر می باشند :


شغدیر  2.98 % بازدهی و رتبه نقد شوندگی 345


جم 6.60- % بازدهی و رتبه نقدشوندگی 196


مارون  11.97- % بازدهی و رتبه نقدشوندگی  420


زاگرس  5.79- % و رتبه نقدشوندگی  259


شگل 4.29- % و رتبه نقدشوندگی  354

 

خراسان 16.54- % و رتبه نقدشوندگی 359

 

شیران 23.82- % و رتبه نقدشوندگی 224

 

شاملا 28.82- % و رتبه نقدشوندگی  438

 

کرماشا 22.70- % و رتبه نقدشوندگی 244


فارس  10.06- % و رتبه نقدشوندگی 17


پترول  22.82- % و رتبه نقدشودنگی  9


تاپیکو  20.72- % و رتبه نقدشوندگی   25


نوری  0.76- % و رتبه نقدشوندگی   72


شاروم  3.40- % و رتبه نقدشوندگی   201

فائزه شاهوردی

کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description