image description

جزئیات خبر

بازدهی 3 ماهه برخی از نمادهای صنعت انبوه سازی

بازدهی 3 ماهه برخی از نمادهای صنعت انبوه سازی
بازدهی 3 ماهه صنعت انبوه سازی را از ابتدای سال 1400 تا پایان خرداد ماه مشاهده می نمایید : 

دربین نمادهای انتخاب شده وساخت بیشترین بازدهی 3ماهه را داشته است که با 11.27 % در صدر قرار دارد و رتبه نقدشوندگی وساخت 173 می باشد.

پس از وساخت که تنها نماد با بازدهی مثبت می باشد سایر نمادها دراین 3 ماه بازدهی منفی داشته اند که به ترتیب :

ثرود بازدهی منفی 1.52% و رتبه نقدشوندگی 275

ثعمرا 2.55% منفی با رتبه نقدشوندگی 573

ثپردیس بازدهی 4.05% منفی و رتبه نقدشوندگی 543

ثاژن بازدهی 5.07% منفی و رتبه نقدشوندگی  557

ثنوسا بازدهی 5.19 % منفی و رتبه نقدشوندگی  514

وآذر بازدهی 9.46 % منفی و رتبه نقدشوندگی 586

ثفارس  بازدهی 14.36 % منفی و رتبه نقدشوندگی  439

کرمان  بازدهی 16.71 % منفی و رتبه نقدشوندگی  306

کیسون بازدهی 22.66 % منفی و رتبه نقدشوندگی  394

ثمسکن  بازدهی  22.94 % منفی و رتبه نقدشوندگی  52

ثتران  بازدهی 43.46% منفی و رتبه نقدشوندگی  525
 
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description