image description

جزئیات خبر

بازدهی 3 ماهه برخی از نمادهای صنعت رایانه

بازدهی 3 ماهه برخی از نمادهای صنعت رایانه
بازدهی 3 ماهه صنعت رایانه را از ابتدای سال 1400 تا پایان خرداد ماه مشاهده می نمایید : 

دربین نمادهای انتخاب شده سپ بیشترین بازدهی 3ماهه را داشته است که با 56.68 % در صدر قرار دارد و رتبه نقدشوندگی سپ 221 می باشد.

پس از سپ ، سیستم دومین نماد با بازدهی مثبت می باشد که مقدار بازدهی 5.57 % است همراه با رتبه نقدشوندگی 222 می باشد.  سایر نمادها دراین 3 ماه بازدهی منفی داشته اند که به ترتیب :

فن آوا بازدهی منفی 1.23% و رتبه نقدشوندگی 605

رافزا 8.06% منفی با رتبه نقدشوندگی 268

رانفور بازدهی 10.60% منفی و رتبه نقدشوندگی 389

افرا بازدهی 16.44% منفی و رتبه نقدشوندگی  492

رکیش بازدهی 24.92 % منفی و رتبه نقدشوندگی  359

مداران بازدهی 28.12 % منفی و رتبه نقدشوندگی 368

مفاخر  بازدهی 32.77 % منفی و رتبه نقدشوندگی  498

پرداخت  بازدهی 33.71 % منفی و رتبه نقدشوندگی  306

تاپکیش بازدهی 36.09 % منفی و رتبه نقدشوندگی  323


 
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description