image description

جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال های وب

تحلیل تکنیکال های وب

تحلیل تکنیکال داده گسترعصرنوين-هاي وب (هاي وب) - تایم روزانه  16 مرداد 1400

چارت روزانه های وب را ازدید لگاریتمی مشاهده می نمایید ، های وب امروز از جمله نمادهایی بود که صف خرید و با تقاضای خوبی مواجه شد ، میانگین خرید 2برابر فروش و ورود پول نیز امروز برای های وب اتفاق افتاد.

کندل صعودی خوبی که امروز تشکیل شد برای های وب را می توان به ادامه این روند خوشبین بود اما درمسیر  تثبیت روند صعودی مقاومتهای 957 و 991 تومان قرار دارد که باید بتواند از این دو مقاومت قیمتی عبور نماید تا بتواند به تارگتهای 1040 و سپس 1090 دست پیدا نماید.

حد ضرر درنظر گرفته برای این تحلیل قیمت 800 تومان می باشد.

 
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description