image description

جزئیات خبر

نگاهی به بازدهی برخی از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله از ابتدای سال 1400

نگاهی به بازدهی برخی از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله از ابتدای سال 1400

بازدهی برخی از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بازار را از ابتدای سال 1400 تا 19 مردادماه مشاهده می نمایید : 

دربین صندوق های انتخاب شده کاردان رتبه اول را دراین بین دارد که بازدهی این صندوق 19.45 % است. پس از کاردان ، آگاس با بازدهی 16.20 % رتبه دوم را ازآن خود کرده است. رتبه سوم متعلق به افق ملت با بازدهی 15.04 % می باشد .


پس از افق ملت به ترتیب ، افران  8.24 % ، کیان  8.08 %  ، فردا 8.07 %  ، آکورد 7.39 %  ، اعتماد 7.13 %  ، یاقوت 6.25 %  ، داریک 6.22 %  ، ارزش  4.89 %  ، آتیمس  3.31 %   صندوق هایی با بازدهی مثبت می باشند.

سایر صندوق ها بازدهی منفی داشته اند که به ترتیب :


امین یکم  0.30 %


پالایش  17.77 %


دارایکم  18.27 %
 

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description