image description

جزئیات خبر

گزارش تیر 1400 کسرام

گزارش تیر 1400 کسرام
گزارش_ماهانه_تیر_1400

کسرام

کسرام گزارش تیر 1400 خود را منتشر کرد :


 رشد 19 درصدی مبلغ فروش نسبت به خرداد1400

 رشد 13 درصدی مقدارفروش نسبت به خرداد1400

رشد 11 درصدی تولید نسبت به خرداد 1400 

  محصولات : انواع روشويي 23% از تولید / انواع توالت 33% از تولید / انواع پايه  10% از تولید/ ساير محصولات 34% از تولید

نرخ فروش :  رشد 2 % نرخ فروش انواع توالت / افزایش 2 % نرخ فروش انواع پايه / افزایش 7% نرخ فروش انواع روشویی دراین ماه

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description