image description

جزئیات خبر

گزارش تیر 1400 خودرو

گزارش تیر 1400 خودرو
گزارش_ماهانه_تیر_1400

خودرو

خودرو گزارش تیر 1400 خود را منتشر کرد :


 رشد 28 درصدی مبلغ فروش نسبت به خرداد1400

 رشد 21 درصدی مقدارفروش نسبت به خرداد1400

 رشد 11 درصدی تولید نسبت به خرداد 1400 

  محصولات : گروه پژو 76% از تولید / گروه سمند 6% از تولید / رانا 5% از تولید / دنا  10 % از تولید  

نرخ فروش : کاهش 5 % نرخ فروش گروه پژو / کاهش 10 % نرخ فروش گروه سمند / افزایش جزئی نرخ فروش رانا / رشد 18 % نرخ فروش دنا دراین ماه

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description