image description

جزئیات خبر

بازدهی صنعت لاستیک و پلاستیک از ابتدای سال 1400

بازدهی صنعت لاستیک و پلاستیک از ابتدای سال 1400


بازدهی صنعت لاستیک و پلاستیک  را از ابتدای سال 1400 تا 19 مردادماه مشاهده می نمایید : 

دربین نمادهای انتخاب شده پلوله بیشترین بازدهی را از ابتدای سال 1400داشته است که با 45.56% در صدر قرار دارد و رتبه نقدشوندگی پلوله 421 می باشد.

پس از پلوله، پکویر دومین نماد با بازدهی مثبت می باشد که مقدار بازدهی 13.02% همراه با رتبه نقدشوندگی 58 می باشد.نماد آخری که دراین بین بازدهی

مثبت را داشته ، پکرمان با بازدهی 4.90% و رتبه نقدشوندگی 239 است.

سایر نمادها بازدهی منفی داشته اند که به ترتیب :


پارتا بازدهی منفی 3.86% و رتبه نقدشوندگی 497

پاسا  10.67% منفی با رتبه نقدشوندگی 387

پسهند بازدهی 18.36% منفی و رتبه نقدشوندگی 482

پتایر بازدهی 25.08% منفی و رتبه نقدشوندگی  31

پلاست بازدهی 37.34% منفی و رتبه نقدشوندگی  577

پدرخش بازدهی 46.25% منفی و رتبه نقدشوندگی 567
 
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description