image description

جزئیات خبر

گزارش شهریور 1400 کرازی

گزارش شهریور 1400 کرازی
گزارش_ماهانه_شهریور_1400

کرازی

کرازی گزارش شهریور 1400 خود را منتشر کرد :


 رشد 52 درصدی مبلغ فروش نسبت به مرداد 1400

 رشد 53 درصدی مقدارفروش نسبت به مرداد 1400

 مقدار تولید نیز 8% نسبت به مرداد 1400 رشد داشته است.

  محصولات :  بطري‌هاي غير دارويي  63 % از تولید/ بطري‌هاي دارويي صادراتی 8 % از تولید / بطري‌هاي غير دارويي 28 % از تولید

نرخ فروش : کاهش 5 % نرخ فروش بطری های دارویی / رشد  2% نرخ فروش بطری های غیردارویی /  کاهش 17 % نرخ فروش بطری های دارویی صادراتی /  رشد 1%  نرخ فروش بطری های غیر دارویی صادراتی

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description