image description

جزئیات خبر

گزارش شهریور 1400 شپنا

گزارش شهریور 1400 شپنا

گزارش_ماهانه_شهریور_1400

شپنا

شپنا گزارش شهریور 1400 خود را منتشر کرد :


 رشد 18 درصدی مقدارفروش نسبت به مرداد 1400

 رشد 22 درصدی مقدار تولید نسبت به مرداد 1400 

 محصولات :  روغن خام 2 % از تولید/ مخلوط آروماتيک هاي سبک 2 % از تولید / وکيوم باتوم 8% از تولید /نفت گاز با گوگرد بالاي ۵۰۰۰ 35 % از تولید / نفت کوره سبک ۳۸۰  17 % از تولید / بنزين موتور اکتان ۹۱ يورو۵ 21 % از تولید

فائزه شاهوردی
کارشناش سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description