image description

جزئیات خبر

گزارش آبان 1400 قشهد

گزارش آبان 1400 قشهد
گزارش_ماهانه_آبان_1400

قشهد

قشهد گزارش آبان 1400 خود را منتشر کرد :


 رشد 197 درصدی مبلغ فروش نسبت به مهر1400

 رشد 134 درصدی مقدارفروش نسبت به مهر1400 

 رشد 69 درصدی تولید نسبت به مهر 1400 

 محصولات : شکرچغندربهاره 43% از تولید / تفاله تر 33% از تولید / تفاله خشک سهميه چغندرکاران 7% از تولید / شکرناشي ازشکرخام-داخلي 3% از تولید 

نرخ فروش :  کاهش اندک نرخ فروش شکرچغندربهاره / کاهش 8% نرخ فروش شکرناشي ازشکرخام-داخلي


فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description