image description

جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال وصنعت

تحلیل تکنیکال وصنعت
تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ( وصنعت ) - تایم روزانه 23 آبان 1400

وصنعت را از دید چارت لگاریتمی-روزانه بررسی کردیم ، وصنعت در حال تشکیل الگوی هارمونیک ساده می باشد و در 2 حالت می تواند این روند ادامه یابد ، اول می تواند قیمت 736 تومان پایان تکمیل الگوی هارمونیک باشد دوم قیمت 784 تومان می تواند این الگو را تکمیل نماید پس محدوده قیمتی 736 الی 784 تومان رنج مقاومتی برای وصنعت می باشد .

درصورتی که وصنعت از این دو حالت خارج شود و رشد قیمتی ادامه یابد هدف 804 تومان خواهد بود.

قیمت 699 حمایت مهم برای این نماد سرمایه گذاری خواهد بود و 600 تومان حد ضرر برای این تحلیل خواهد بود.


فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description