image description

جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال وسبحان

تحلیل تکنیکال وسبحان
تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری سبحان ( وسبحان ) - تایم روزانه  1 آذر 1400

چارت روزانه-لگاریتمی وسبحان را مشاهده می نمایید ، همانطور که در چارت مشخص می باشد وسبحان پس از شکست مقاومت 298 تومان از کانال نزولی خارج و امروز با تقاضاو صف خرید بالایی روبرو شد اما برای حفظ خروج از کانال نزولی نیاز به شکست مقاومت پیش رو در روزهای آینده در قیمت 311 تومان را دارد که هر نوع شکست قیمتی همراه با تقاضا و حجم معاملات مناسب پتانسیل رسیدن به تارگت 344 تومان و سپس 368 تومان را خواهد داشت.

حدضرر قیمتی برای وسبحان قیمت 255 تومان می باشد.
 

فائزه شاهوردی

کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description